Relația dintre corelația liniei de trend,

relația dintre corelația liniei de trend

Directional Movement Index (DMI) - Analiza Tehnica

Explicații:Teoria economică a enunţat regula corelaţiei preţului cu cererea de produse care stipulează şi demonstrează prin diverse modele că cererea de produse pe piaţă se află într-o corelaţie inversă cu creşterea preţurilor la acele produse.

În acest sens, la o majorare a preţurilor se va înregistra o micşorare a cererii pentru produsul respectiv.

Raportați o înșelătorie de asistență Alegerea cel mai bun linie de tendință pentru datele dvs. Mai puțin Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util.

Această relaţie poate fi înţeleasă mai bine prin reprezentarea grafică a fenomenului influenţei modificării preţului unui produs asupra cererii pe piaţă a respectivului produs, reprezentare care poartă denumirea de "curba cererii". Luând drept referinţă preţurile şi vânzările cunoscute pe anii şipoate fi realizată o astfel de reprezentare în două axe, cea relația dintre corelația liniei de trend preţurilor şi cea a cererii din respectivul produs Figura 1.

C o p y r i g h tÎn relaţia de mai sus considerăm x ca fiind preţul produsului, iar y este cererea. Se va selecta opţiunea Regression ca instrument de analiză utilizat, precizându-se în continuare locaţia datelor de analizat dispuse pe cele două coloane luate în considerare: valorile lui x: preţurile de vânzare analizate, şi valorile lui y: cantităţile desemnând cererea din produsul respectiv.

Alegerea cel mai bun linie de tendință pentru datele dvs. - Access

Funcţia lineară de determinare a cererii este utilizată în G7 B11 relația dintre corelația liniei de trend C11 fiind celulele unde s-au calculat coeficienţii a şi b prin funcţia Linestpentru a previziona cantitatea ce poate câștiguri rapide și oneste vândută la un anumit nivel al preţului produsului din G6. Orice variaţie a acestui preţ va conduce la estimarea cantităţii cerute pe piaţă potrivit ecuaţiei în cauză.

C o p y r i g h tPentru a urmări variaţia cererii produsului analizat la variaţia preţului de vânzare propunem o tehnică de simulare ce presupune incrementarea secvenţială a preţului prin intermediul unui control de tip spinner.

relația dintre corelația liniei de trend

Acest control, la fiecare activare a părţii superioare triunghi cu vârful în sus incrementează valoarea preţul unitar de vânzare cu o raţie de 1 leu, iar la fiecare activare a părţii inferioare triunghi cu vârful în jos decrementează valoarea cu aceeaşi sumă. Simularea efectuată prin butonul de tip spinner se propagă prin intermediul formulelor până la nivelul profitului care reprezintă obiectivul simulării.

Pentru mai buna vizualizare a efectului simulării, s-a generat o reprezentare grafică a totalului veniturilor din vânzarea produsului analizat, totalului cheltuielilor şi a profitului obţinut, elemente ce îşi vor modifica dinamic valorile şi mărimile histogramelor în funcţie de acţionarea progresivă sau degresivă a butonului spinner.

Explicatii problema previziune pret

Pentru generarea unei situaţii de analiză pentru o plajă dată de preţuri de vânzare prin care să se releve care ar trebui să fie adaosul comercial pentru acel produs pentru ca profitul să fie maxim, vom proceda la utilizarea unei tabele de ipoteze în acelaşi mod ca în situaţia prezentată pentru studiul de caz privind investiţiile.

În acest sens, s-a ales ca plaja de analiză pentru preţul unitar de vânzare să fie cuprinsă între şi lei, situaţia extrapolată prin tabela de ipoteze relevând cererea, profitul, veniturile din vânzări şi adaosul cum să câștigi bani cu curățarea prin Internet Figura Se poate vizualiza, de asemenea, la nivelul graficului, şi evoluţia veniturilor din vânzări, care urmăreşte, într-o oarecare măsură, trendul descendent al "curbei" cererii.

Reprezentarea grafică a variaţiei profitului la variaţia preţului de vânzareFigura 7. Calculul profitului obţinut prin vânzarea produsului 1 Figura Metoda liniei de trend poate fi apelată prin intermediul graficului creat pe baza perechilor de valori specifice preţurilor şi cantităţilor analizate.

Directional Movement Index (DMI)

Selectându-se seria de valori Vânzări medii din cadrul graficului şi apelând meniul contextual pentru aceasta poate fi adăugată linia de trend prin opţiunea Add Trendline, urmând ca din fereastra specifică să se selecteze Display Equation on Chart. Aşa cum se poate observa, graficul va afişa linia de trend pentru datele analizate care reprezintă curba cererii pentru acest produs, alături de care este specificată ecuaţia lineară cu ajutorul căreia pot fi extrapolate cantităţile cerute de piaţă pentru un anumit nivel al preţului de vânzare.

Pentru aflarea valorilor lui a şi lui b în ecuaţia lineară de mai sus se foloseşte metoda celor mai mici pătrate, potrivit formulei de calcul:unde: i este poziţia unei anumite valori în lista analizată, n -numărul de elemente ale listei analizate, x -valoarea variabilei dependente, y -valoarea variabilei independente, ̅ ̅ media valorilor seriei x sau y.

Figura 1. Cu toate acestea, perioada de analiză a relaţiei preţ-cerere trebuie să cuprindă datele statistice pe mai mulţi ani, aşa cum sunt precizate în Figura 2.

Data Analysis: Detrending data series to avoid false correlations

Pentru situaţia în care trebuie luate în considerare mai multe perioade, previziunea se bazează tot pe o funcţie lineară de preţ, însă procedura de calcul este una mai complexă, fiind necesară analiza datelor printr-o regresie. Regresia este o tehnică statistică ce defineşte o expresie matematică care descrie cel mai bine un set de date.

Welles Wilder, care l-a introdus în cartea sa "Noi concepte în sistemele tehnice de tranzactionare" pentru a determina obiectiv dacã o piatã urmeazã un trend sau nu.

De multe ori se încearcă previziuni privind vânzările viitoare sau proiecţii ale procentelor din vânzare pe diverse dimensiuni de analiză pe baza unor date istorice. În trecut, analiza prin regresie era o tehnică utilizată foarte rar, datorită volumului mare de calcule ce trebuiau efectuate.

relația dintre corelația liniei de trend

Tehnologia Office, mai ales Microsoft Excel, au schimbat această mentalitate prin oferirea de funcţii de regresie ce efectuează calcule complexe asupra datelor şi reuşesc să ofere o interpretare realistă a informaţiilor analizate. În termeni generali, analiza prin regresie permite cuantificarea relaţiei dintre o variabilă dependentă şi una sau mau multe variabile independente sau "explicative".

Interpretarea prin regresie utilizează ecuaţii sofisticate pentru analiza unor seturi largi de date şi translatarea lor în coordonate prin reprezentarea sub formă liniară sau sub forma unei curbe.

relația dintre corelația liniei de trend

În relaţia dintre cerere şi preţ, cererea Q este variabila dependentă ale cărei variaţii pot fi explicate de modificările valorilor variabilei explicative P. Q şi P nu sunt perfect corelate, dar, în medie, există o relaţie pozitivă între cele două variabile pe care tehnica regresiei statistice o găseşte pe baza datelor istorice analizate.

Grafic de tip nor de puncte pentru analiza relaţiei preţ-cerere Realizând o reprezentare grafică Figura 3 a relaţiei care se poate observa dintre cantitatea cerută şi preţul produsului 1 pe piaţă, putem observa o dispersie aproximativ uniformă a acestor valori în jurul unei drepte care să reflecte ecuaţia cererii.

Pentru a afla care sunt valorile variabilelor dependente şi independente din ecuaţia cererii pe care o vom utiliza ca model în analiza modificării cererii ca răspuns la modificarea preţului de vânzare a produsului 1, Excel pune la dispoziţie mai multe tehnici de calcul: metoda liniei de trend, metoda analizei prin regresie sau metoda funcţiei Linest.

Figura 4.

relația dintre corelația liniei de trend

Apelarea instrumentului de regresie statistică din pachetul de analiză a datelor în Excel Figura 5. Utilizarea instrumentului de regresie statistică din Excel Prin apelarea acestui instrument Excel permite generarea de date statistice pe baza seriilor de valori precizate, utilizând măsuri de variabilitate sau diversitate care provin din tehnica regresiei, precum deviaţia standard, coeficientul de determinare R 2eroarea standard a regresiei setc.

TREND (funcția TREND) - Asistență Office

Eroarea standard a estimării, cunoscută şi sub denumirea de deviaţie standard, este o măsură a dispersiei valorilor estimate în jurul mediei acestora. Ca un principiu general valabil, cu cât eroarea standard este mai mică, cu atât estimarea este mai exactă în termeni de a produce o relația dintre corelația liniei de trend cât mai precisă a valorilor variabilei dependente.

relația dintre corelația liniei de trend

La nivelul cel mai de bază, previziunea constă în inserarea de valori estimate ale variabilei explicative P în ecuaţia lineară pentru a obţine valorile estimate ale variabilei dependente Q. C o p y r i g h t După cum se poate observa, coeficienţii utilizaţi în cadrul ecuaţiei de previziune sunt afişaţi în sintetizarea expusă pe ultimele două rânduri Intercept -valoarea lui b, Pret mediu vanzare -valoarea lui a.

Eroarea standard generală obţinută în statisticile regresiei Regression statistics este de 11,08, o valoare mică ce arată că estimarea valorilor variabilei dependente Q poate fi considerată ca fiind destul de exactă prin utilizarea ecuaţiei lineare de previziune. Figura 6.

TREND (funcția TREND)

Rezultatul utilizării instrumentului regresiei statistice în Excel Aceleaşi valori ale coeficienţilor a şi b din cadrul ecuaţiei cererii pot fi obţinute prin utilizarea funcţiei Linest. Aceasta se comportă ca o funcţie matriceală, fiind nevoie, înainte de utilizarea ei, de selectarea a două celule una destinată afişării valorii coeficientului a, cealaltă pentru afişarea valorii lui b.

Funcţia prezintă drept argumente cele două relația dintre corelația liniei de trend de valori care trebuie analizate, prima serie luată în considerare fiind seria valorilor variabilei dependente în cazul nostru Vânzările medii. Formulele utilizate în calculaţie pot fi observate în Figura 8. Pentru utilizarea controlului Spinner se va alege din butonul Insert al grupului Controls opţiunea Spin Button Form control FiguraControlul de tip spinner poate fi folosit prin alegerea din grupul de opţiuni Developer.

relația dintre corelația liniei de trend

Implicit, grupul Developer nu este afişat de către aplicaţia Excel Pentru vizualizarea sa se apelează opţiunile aplicaţiei butonul Excel Options din meniul Officeunde în categoria de proprietăţi Popular se bifează opţiunea Show Developer tab in the Ribbon.

Figura 9. Selectarea controlului Spinner Figura Reprezentarea grafică a modificărilor indicatorilor financiari la variaţia preţului de vânzare Legătura dintre celula care trebuie modificată şi controlul Spinner se va realiza prin proprietăţile acestuia prin apelarea meniului contextual apoi alegerea opţiunii Properties.

Asevedeași