Opțiuni practică partea 3, Optiuni - Facultatea de Inginerie

opțiuni practică partea 3

Contact Stagii de practică Au fost emise decizii de aprobare a conventiilor de practica incheiate intre Facultatea de Automatica si Calculatoare, parteneri de practica firme si studenti. Acestea vor fi disponibile in curand pe platforma acs. Pentru semnarea conventiilor de practica incheiate intre Facultatea de Automatica si Calculatoare, parteneri de practica firme si studenti se propun urmatoarele variante: V1.

Pe platforma  acs. Conventiile au fost aprobate de Facultatea de Automatica si Calculatoare pentru Pentru studentii mentionati in anexa deciziilor.

opțiuni practică partea 3

In baza deciziilor se poate opta pentru aducerea conventiilor, in original, pentru semnare, incepand cu 25 august si pana la data ce va fi comunicata pentru colocviului de practica. Programarea opțiuni practică partea 3 fi afisata in curand. Impreuna cu conventiile, vor fi depuse la secretariat si  celelate documente necesare pentru sustinerea colocviului de practica. Pentru cazul in care este necesara semnarea in original a conventiei de practica, inainte de termenul prevazut in V1, studentul se poate programa pe adresa secretariat acs.

Pentru cazul conventiilor semnata cu semnatura electronica certificata acestea vor fi semnate electronic de către un reprezentant al facultatii. In caz exceptional, cauzat de imposibilitatea deplasarii din cauza dispozitiilor legale pentru pandemia COVID, studentul va notifica responsabilul de practica si va transmite o varianta scanata color documentul trebuie scanat la o rezolutie decenta nu poze pe adresa secretariat acs. In acest caz exceptional, se va semna electronic, in baza deciziei emise urmand opțiuni practică partea 3 in momentul in care reglementarile vor permite, sa se semneze si in original.

Stagiile de practica se pot desfășura in perioada 25 mai — 25 septembrie Stagiile de practică se pot efectua în companiile cu care facultatea stabilește convenții de practică sau în laboratoarele de cercetare ale facultății.

opțiuni practică partea 3

Colocviile de evaluare a stagiului de practică se desfășoară în septembrie, la o data anunțată ulterior. Pentru studenții care beneficiază de plasamente Erasmus in companii din străinătate, regulile stagiului sunt cele stabilite de biroul Socrates-Erasmus. Responsabilii de practica sunt: Opțiuni practică partea 3 3 Calculatoare, toate specializările: Sl.

Vlad Posea vlad. Florin Anton florin.

Practică – Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Severus Olteanu severus. Varianta 1. Studenții care lucrează în prezent, cu contract individual de muncă CIM. Studenții care se încadrează la această variantă vor prezenta, la începutul anului universitaro adeverință din care să reiasă faptul că au efectuat practica la locul de muncă, după efectuarea programului prevăzut în CIM, în cuantum de de ore.

Studenții care își pot identifica pe cont propriu un partener de practică unde sunt acceptați pentru a efectua practica în perioada 25 mai — 25 septembrie Varianta 3.

Criterii de evaluare și notare 1.

Studenții care NU își pot identifica pe cont propriu un partener de practică unde să fie acceptați pentru a efectua practica în perioada 25 mai — 25 septembrie Acestei categorii de studenți li se va oferi, de către facultatea de unde provin, posibilitatea de a efectua stagiul de practică sub îndrumarea unui cadru didactic, într-unul din laboratoarele universității.

Activitatea face bani pe internet wm va desfășura în anul IV de studii, pe întreaga durată a semestrului I al anului universitarpe o perioadă de maximum 21 de săptămâni, repartizate astfel: cele 14 săptămâni de școală, vacanța de iarnă, sesiunea de examene din ianuarie-februarie și pe durata vacanței intersemestriale.

opțiuni practică partea 3

Studentul va completa un formular de practica disponibil pe platforma acs. Formularul de pe acs. Dupa avizare se poate trece la etapa 2. Facultatea de Automatică și Calculatoare, reprezentant Conf.

Computer bord Golf 4/Bora - elemente de afisare

Convenția reprezintă angajamentul studentului că va face stagiul la Partenerul de Practica şi al Partenerul de Practica că îl va primi. Prin semnarea  convenției de practică studentul se obligă să desfășoare practica la Partenerul de Practica.

Nici o altă convenție de practică opțiuni practică partea 3 de student cu alt Partener de Practica nu poate fi acceptată, în același an universitar. Convenția de Practica va fi transmisa de către student, către Partenerul de Practica. După completare si semnare aceasta va putea fi încărcată pe platforma acs. Sunt disponibile următoarele modalități de semnare a convenției de practica: Convenția de Practica poate fi semnata olograf de către student si Partenerul de Practica.

Convenția de Practica poate fi semnata olograf de către student si folosind semnătura electronica autorizata de către Partenerul de Practica Convenția de Practica poate fi semnata folosind semnătura electronica autorizata atat de către Partenerul opțiuni practică partea 3 Practica cat si de către student Convențiile de practica semnate de student si de companie vor fi depuse conform indicațiilor date, prin platforma acs.

Biblioteca

În cazul în care un student nu predă convenția de practică până la această dată se consideră că nu efectuează stagiul de practică şi va putea să refacă stagiul conform variantei 3 de mai sus. Stagiul de practica se considera inceput la data semnarii conventiei de catre partenerul de practica. Convențiile de practica vor fi semnate de facultate pana cel târziu la data de 26 iulie si vor fi disponibile pe platforma acs.

opțiuni practică partea 3

Studentul va aduce Convenția de Practica, semnata la finalizarea activității de practica sau la o data comunica ulterior daca reglementările legale nu vor permite acest lucru. In cazul în care partenerul de practică dorește opțiuni practică partea 3 exemplar în original, semnat olograf, al Convenției de Practica, studentul va trimite prin poștă convenția semnata sau o va preda la facultate in baza unei programări prealabile. Numarul de exemplare semnate este egal cu numarul entităților care semnează documentul.

ETAPA 3 La finalizarea stagiului, inainte de colocviul de practica, conform calendarului ce va fi anunțat studentul va încarcă pe platforma acs.

ETAPA 4 Colocviile de practică Datele pentru colocviile de practică vor fi anunțate până la sfârșitul sesiunii de restante din luna septembrie. La colocviile de practica vor participa studenții care au finalizat practica. Studenții care desfășoară practica în facultate vor contacta cadrul didactic supervizor pentru detalii legate de documentele ce trebuie predate.

Asevedeași