Evaluarea opțiunii unui emitent

Domeniu de aplicare Referințe legislative, abrevieri și definiții Obligații de conformare și raportare Orientări privind factorii de risc Domeniu de aplicare Cui i se aplică? Prezentul ghid se adresează autorităților competente desemnate de fiecare stat membru în conformitate cu art.

Active reale şi active financiare [13, 26, 30, 32, 35, 37] Bogăţia materială a unei societăţi este determinată de capacităţile productive ale economiei, de bunurile şi serviciile care pot fi oferite membrilor săi. Această capacitate productivă este o funcţie a activelor reale ale economiei: pământul, clădirile, baza de cunoştinţe, maşinile şi instalaţiile care sunt folosite pentru a produce bunuri şi muncitorii a căror forţă de muncă este necesară pentru folosirea acestor resurse. Împreună, activele fizice şi "umane" generează toată gama de produse realizate şi consumate de societate. În contrast cu activele reale sunt cele financiare, cum ar fi acţiunile şi obligaţiunile.

Ce se aplică? Prezentul ghid oferă sprijin autorităților competente la evaluarea specificității, importanței și încadrării pe categorii a factorilor de risc în funcție de natura acestora.

ratingul platformelor de tranzacționare tranzacționați video cu opțiuni binare

A fost întocmit în conformitate cu art. Prezentul ghid evaluarea opțiunii unui emitent elaborat în temeiul art. Scopul ghidului este de a încuraja o prezentare adecvată, concentrată și mai eficientă a factorilor de risc, într-o formă ușor de analizat, concisă și inteligibilă, sprijinind autoritățile competente la evaluarea specificității, importanței și încadrării pe categorii a factorilor de risc.

Prezentul ghid nu se limitează la factorii de risc specifici unui anumit tip de entitate sau unui anumit tip de prospect. Deși prezentul ghid se adresează autorităților competente desemnate în conformitate cu art. Prezentul ghid se adresează autorităților competente.

Conform art.

în Monex, tranzacționarea poate fi re- aranjată câștiguri pe internet videoclipuri reale

Autoritățile competente cărora li se adresează prezentul ghid trebuie să respecte obligația de a-l include în cadrele lor de supraveghere, după caz, și să țină seama de acesta atunci când efectuează o verificare a prospectului în conformitate cu art. În decurs de două luni de la data publicării prezentului ghid pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, autoritățile competente cărora li se aplică acest ghid trebuie să informeze ESMA dacă: i respectă; În cazul în care evaluarea opțiunii unui emitent respectă prezentul ghid, autoritățile competente trebuie, de asemenea, să informeze ESMA în decurs de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE cu privire la motivele pentru care nu îl respectă.

Pe site-ul ESMA este disponibil un model de notificare. Modelul se completează și se transmite la ESMA. Orientările sunt redactate cu caractere aldine și sunt urmate de paragrafe care conțin explicații.

Autoritățile competente trebuie să respecte orientările și să consulte paragrafele explicative care le urmează pentru a facilita evaluarea opțiunii unui emitent de către acestea a factorilor de risc. Atunci când analizează factorii de risc, autoritățile competente trebuie să țină seama de caracterul cumulativ al criteriilor specificității, importanței și coroborării, astfel cum prevede art. Prin urmare, atunci când analizează prezentarea factorilor de risc, autoritățile competente trebuie să ia în calcul factorii de risc care sunt specifici, importanți și coroborați, astfel cum prevede art.

Prezentarea trebuie să specifice în mod clar că toate criteriile au fost îndeplinite atunci când un factor de risc este inclus într-un prospect. Atunci când solicită explicații persoanelor responsabile pentru prospect în legătură cu prezentarea factorilor de risc, autoritățile competente trebuie să ofere persoanelor responsabile pentru prospect ocazia de a răspunde sau de a modifica prezentarea, după caz.

Această etapă a procesului de evaluare trebuie să se desfășoare sub forma unei discuții între autoritatea competentă și persoanele responsabile pentru prospect. Dacă persoanele responsabile pentru prospect nu pot sau nu doresc să efectueze modificările necesare sau să furnizeze informații suplimentare, autoritățile competente trebuie să se prevaleze de puterile conferite evaluarea opțiunii unui emitent art.

De asemenea, atunci când supun analizei inteligibilitatea prezentării factorilor de risc în conformitate cu prezentul ghid, autoritățile competente pot ține seama de tipul investitorului căruia i se adresează prospectul respectiv, dacă valorile mobiliare sunt exprimate în unități de cel puțin Orientări evaluarea opțiunii unui emitent factorii de risc6.

Orientări privind specificitateaOrientarea 1: Înainte de a aproba prospectul, autoritatea competentă trebuie să se asigure că specificitatea factorului de risc reiese clar din prezentare. Emitenții care operează în același sector pot fi expuși la riscuri similare și, prin urmare, prezentările aferente acestor tipuri de emitenți pot fi, într-adevăr, similare.

în opțiuni binare opțiuni binare fapte interesante

Aceeași logică descrisă mai sus se aplică și prezentărilor cu privire la tipuri similare de valori mobiliare. În cursul evaluarea opțiunii unui emitent, autoritatea competentă trebuie să țină seama și de interdependențele ce pot exista între factorii de risc, de exemplu faptul că riscul asociat unei valori mobiliare poate fi mai mare sau mai mic în funcție de situația financiară a emitentului sau de calitatea creditului unui grup de active care stau la baza unei serii de efecte de comerț.

Prin urmare, prezentarea factorilor de risc trebuie să reflecte acest aspect. Autoritățile competente nu trebuie să evalueze specificitatea unui factor de risc, evaluarea specificității fiind responsabilitatea emitentului, care trebuie să se asigure că prezentarea factorului de risc demonstrează în mod clar că riscul este specific.

Autoritatea competentă trebuie să se asigure însă că specificitatea factorului de risc reiese din prezentarea factorului de risc. Orientarea 2: Autoritatea competentă trebuie să pună în discuție includerea factorilor de risc care servesc exclusiv declinării responsabilității.

Atunci când este necesar, autoritatea competentă trebuie să solicite persoanelor responsabile pentru prospect să modifice respectivul factor de risc sau să solicite o opțiuni private mai evaluarea opțiunii unui emitent.

Дэвид молчал. - Расскажи.

Factorii de risc nu trebuie să aibă drept unic scop exonerarea de răspundere a persoanelor responsabile pentru prospect. Prezentarea factorilor de evaluarea opțiunii unui emitent al cărei unic scop este declinarea responsabilității nu este, de obicei, specifică emitentului, garantului sau valorii mobiliare.

Orientări privind importanțaOrientarea 3: Înainte de a aproba prospectul, autoritatea competentă trebuie să se asigure că importanța factorului de risc reiese clar din prezentare.

În acest sens: i în cazul în care importanța nu reiese din prezentarea factorului de risc, autoritatea competentă trebuie să pună în discuție includerea factorului de risc; și Dacă evaluarea prezentării factorului de risc cuprinsă într-un prospect duce la incertitudini cu privire la importanța factorului de risc, autoritatea competentă trebuie să solicite explicații persoanelor responsabile pentru prospect în legătură cu responsabilitățile lor prevăzute în art.

Autoritățile competente nu trebuie să evalueze importanța unui factor de risc, evaluarea importanței riscurilor fiind responsabilitatea emitentului, care trebuie să se asigure că prezentarea factorului de risc demonstrează în mod clar că riscul este important. Autoritatea competentă trebuie să se asigure însă că importanța factorului de risc reiese din prezentarea factorului de risc.

Browser incompatibil

ESMA consideră că furnizarea de informații cantitative în cadrul prezentării factorilor de risc ajută la demonstrarea importanței unui anumit factor de risc. Aceste informații pot fi disponibile în documente publicate anterior, precum rapoarte ale administratorilor, declarații financiare sau prezentări ad-hoc în conformitate cu art. Alternativ, în cazul în care informațiile evaluarea opțiunii unui emitent nu sunt disponibile sau în cazul în care includerea acestor informații în prospect nu este adecvată, descrierea potențialului impact negativ al factorilor de risc trebuie realizată folosind o abordare calitativă.

În acest sens, o opțiune pentru prezentarea importanței factorilor de risc poate fi prezentată utilizând o scară de nivel scăzut, mediu sau ridicat, conform art. Persoanele responsabile pentru prospect nu au însă obligația să furnizeze o astfel de clasificare a riscurilor în funcție de importanță. Însă, când se recurge la o abordare calitativă, impactul riscurilor trebuie explicat în mod corespunzător și trebuie să corespundă ordinii celor mai importanți factori de risc din fiecare categorie, conform art.

Cu toate acestea, dacă sunt incluse informații calitative pentru a descrie potențialul impact negativ al unui factor de risc, autoritatea competentă trebuie să se asigure că importanța factorului de risc reiese în mod clar din prezentarea acestuia.

Orientarea 5: În cazul în care importanța este compromisă prin includerea unor formulări menite să atenueze impactul, autoritatea competentă trebuie să se opună includerii formulării respective. Atunci când este necesar, autoritatea competentă trebuie să solicite persoanelor responsabile pentru prospect să modifice prezentarea respectivului factor de risc, pentru a elimina formularea menită să atenueze evaluarea opțiunii unui emitent.

Formulările menite să atenueze impactul nu sunt interzise. În cazul în care sunt introduse formulări menite să atenueze impactul cu privire la un factor de risc, acestea pot fi folosite numai pentru a ilustra probabilitatea apariției evaluarea opțiunii unui emitent amploarea preconizată a impactului negativ.

Utilizarea excesivă sau necorespunzătoare a formulărilor menite să atenueze impactul trebuie evaluarea opțiunii unui emitent.

Aceste formulări menite să atenueze impactul pot limita percepția cititorului asupra adevăratei amplori a impactului negativ al factorului de risc sau asupra probabilității de apariție a acestuia, punând cititorul în imposibilitatea de a percepe clar dacă există un risc rezidual important. Prin urmare, formulările menite să atenueze impactul nu pot fi folosite în acest fel. Evaluarea opțiunii unui emitent exemplu de formulare excesivă menită să atenueze impactul poate fi o descriere extinsă și detaliată a politicilor de management al riscurilor.

În cazul în care există politici de management al riscurilor, persoanele responsabile pentru prospect trebuie să re evalueze importanța riscului ținând seama de politicile de management al riscului, înainte de a include un factor de risc într-un prospect.

Mai mult decât atât, dacă un risc descris în secțiunea referitoare la factorii de risc ai unui prospect este important, în ciuda politicilor de management al riscurilor ale unui emitent, atunci acest aspect trebuie menționat clar în prezentarea factorului de risc.

În cazul în care prezentarea politicilor existente atenuează riscul până la punctul la care nu mai este important, riscul formulării menite să atenueze impactul trebuie eliminat. Orientări privind coroborarea importanței și specificitățiiOrientarea 6: Înainte de a aproba prospectul, autoritatea competentă trebuie să se asigure că importanța și specificitatea factorului de risc sunt coroborate de imaginea de ansamblu prezentată în prospect.

În acest sens: evaluarea opțiunii unui emitent dacă autoritatea competentă consideră că importanța și specificitatea unui factor de risc nu sunt coroborate la o simplă citire a prospectului, autoritatea competentă trebuie să conteste includerea factorului de risc; și Orientări privind încadrarea pe categorii a factorilor de riscOrientarea 7: Încadrarea pe categorii a factorilor de risc în funcție de natura lor trebuie să ajute investitorii să înțeleagă secțiunea privind factorii de risc.

  • Беккер изобразил крайнюю степень негодования.
  • GHID 19/12/ - Portal Legislativ

Înainte de a aproba prospectul, autoritatea competentă trebuie să se asigure că factorii de risc sunt încadrați pe categorii în funcție de natura lor. În acest sens: i în cazul în care acești factori de risc nu telegrama btc încadrați pe categorii, autoritatea competentă trebuie să conteste prezentarea; și Încadrarea pe categorii a factorilor de risc și ordonarea factorilor de risc în fiecare categorie trebuie să ajute la înțelegerea lor.

Ambele aspecte trebuie să ajute investitorii să înțeleagă sursa și natura fiecărui factor de risc prezentat. Un factor de risc trebuie să apară o singură dată, în categoria cea mai adecvată.

În conformitate cu art. Factorii de risc care sunt specifici și importanți pentru valorile mobiliare pot fi împărțiți, de exemplu, în următoarele categorii:— riscuri legate de natura valorilor mobiliare; Orientarea 8: Autoritatea competentă trebuie să solicite explicații persoanelor responsabile pentru prospect și să le solicite evaluarea opțiunii unui emitent modifice prospectul în cazul în care categoriile nu sunt identificate în secțiunea prospectului referitoare la factorii de risc prin folosirea de titluri adecvate.

Titlurile evaluarea opțiunii unui emitent trebuie să reflecte natura factorilor de risc. Prezentarea titlurilor categoriilor trebuie să asigure faptul că acestea sunt ușor de evaluarea opțiunii unui emitent în prospect, prin folosirea de spațieri corespunzătoare și caractere aldine.

O categorie nu trebuie inclusă dacă nu este relevantă. În cazul în care factorii de risc au o natură similară, aceștia pot fi organizați și prezentați la același titlu.

Autoritățile competente trebuie să conteste încadrarea pe categorii a factorilor de risc atunci când persoanele responsabile pentru prospect includ mai mult de zece categorii și subcategorii în situația unui prospect standard, cu un singur emitent și un singur tip de valori mobiliare. În alte situații, cifra poate fi extinsă în funcție de caz. Autoritatea competentă poate însă contesta și limita de zece categorii și subcategorii dacă sunt suficiente mai puține categorii și subcategorii pentru a prezenta factorii de risc întrun mod ușor de înțeles.

Orientarea La evaluarea prezentării factorilor de risc, categoriile trebuie împărțite în subcategorii numai instruiri despre opțiuni binare situațiile în care această împărțire poate fi justificată în temeiul prospectului respectiv. Atunci când necesitatea utilizării subcategoriilor nu reiese în mod clar și evident, autoritatea competentă trebuie să solicite explicații persoanelor responsabile pentru prospect și să le solicite să modifice prezentarea secțiunii referitoare la factorii de risc a căror inteligibilitate este compromisă.

Subcategoriile trebuie folosite numai dacă evaluarea opțiunii unui emitent lor poate fi justificată pe baza circumstanțelor specifice situației.

strategii de tranzacționare pe opțiuni binare timp de 1 min super strategii pentru video cu opțiuni binare

De exemplu, în cazul unui prospect de bază care conține mai multe evaluarea opțiunii unui emitent de valori mobiliare, subcategoriile pot fi necesare pentru prezentarea factorilor de risc. Dacă se folosesc subcategorii, trebuie aplicat principiul care se aplică prezentării factorilor de risc, descris în această subsecțiune despre încadrarea pe categorii a factorilor de risc.

În acest sens: i dacă nu se respectă acest principiu, autoritatea competentă trebuie să conteste prezentarea; și Supradimensionarea prospectelor, un fenomen ce poate fi atribuit direct și includerii unor cantități mari de informații aferente fiecărui factor de risc inclus într-un prospect, poate afecta inteligibilitatea unui prospect.

Prin urmare, autoritatea competentă trebuie să conteste dimensiunea prezentării factorilor de risc pentru a se asigura că importanța și specificitatea factorilor de risc sunt clare, iar prezentarea lor este adecvată și concentrată.

Orientări privind factorii de risc din rezumatOrientarea În cazul în care se include un rezumat în prospect, înainte de a aproba prospectul, autoritatea competentă trebuie să asigure consecvența prezentării. În acest sens: i dacă nu se respectă acest principiu, autoritatea competentă trebuie să solicite explicații persoanelor responsabile pentru prospect; și

câștigând bani din pui exemplu de opțiuni

Asevedeași