Dv trading 7 812 331 92 97.

dv trading 7 812 331 92 97

ORDIN nr.

dv trading 7 812 331 92 97

Aceasta este forma actualizata de S. În temeiul prevederilor art. C din anexa nr. C, vor fi scoşi din administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost deschisă procedura insolvenţei, şi vor fi predaţi spre administrare, pe bază de protocol de predare-preluare, organelor fiscale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal.

dv trading 7 812 331 92 97

Piatra-Neamţ: Art. II 1 Prin derogare de la prevederile art. Contribuabilii mari, persoane juridice, sunt contribuabilii cu cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se efectuează actualizarea, mai mare sau egală cu 70 milioane lei RONinclusiv entităţile rezultate în urma divizării acestora ori a fuziunii cu alţi contribuabili, cu excepţia celor aflaţi în procedură de insolvenţă.

Prin derogare de la prevederile lit.

dv trading 7 812 331 92 97

A, începând cu data de 1 iuliesunt consideraţi contribuabili mari contribuabilii care au cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie mai mare sau egală cu 70 milioane lei RONrespectiv miliarde lei ROLcu excepţia celor aflaţi în procedura de insolvenţă.

Contribuabilii care desfăşoară activităţi specifice:- Banca Naţională a României;- societăţile bancare;- societăţile de asigurări;- societăţile de investiţii financiare;- societăţile comerciale organizatoare de jocuri de noroc tip "Cazino".

HOFV \u0026 KXIN Top Gainers + Best Stocks To Buy (LIVE Day Trading)

Codul unic crt. TUBI S.

dv trading 7 812 331 92 97

Asevedeași