Venituri suplimentare de pensionare. DECIZIE 6 11/02/ - Portal Legislativ

venituri suplimentare de pensionare

Referit de Cuprinsul Actului referitoare la modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. Titularul și obiectul sesizării1.

  • Venituri suplimentare luate in considerare la baza de calcul a pensiei
  • Cum se identifică o tendință pe o diagramă cu opțiuni binare
  • DECIZIE 6 11/02/ - Portal Legislativ
  • RIL admis.
  • Facebook Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu o cerere de hotărâre prealabilă pentru dezlegarea chestiunii de drept privitor la baza de calcul a pensiei care trebuie luată în considerare în scopul verificării condiţiei ca anumite venituri suplimentare să fie luate în considerare la recalcularea pensiei.

Expunerea succintă a procesului în cadrul căruia s-a invocat chestiunea de drept menționată2. Prin Cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova cu nr. Tribunalul Prahova, prin Sentința civilă nr.

Lex-Avocatura.ro

În soluționarea acțiunii, tribunalul a dat eficiență statuărilor obligatorii din Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. În susținerea cererii sale de recalculare a drepturilor de pensie, contestatorul a invocat principiul contributivității, ce a fost avut în vedere și de Înalta Curte de Casație și Justiție la pronunțarea deciziilor date în recurs în interesul legii mai sus menționate, prin raportare la Adeverința nr.

Tribunalul a arătat că această o modalitate ușoară de a câștiga bani trebuie analizată din perspectiva prevederilor art. Or, s-a apreciat că adeverința invocată de contestator nu îndeplinește toate cerințele enunțate anterior, atât timp cât nu individualizează distinct decât sumele încasate lunar cu titlu de salariu tarifar de încadrare, iar nu și sporurile permanente, procentul sau suma acordată, perioada de timp în venituri suplimentare de pensionare a primit acel spor și temeiul de drept ce a stat la baza acordării, precum și sumele primite cu alt titlu sporuri venituri suplimentare de pensionare, prime, compensații etc.

De altfel, în cadrul demersului său judiciar, nici măcar contestatorul nu a individualizat natura celorlalte sume cu care a fost remunerat, în afara salariilor tarifare de încadrare, limitându-se la susținerea că sumele brute indicate prin certificatul prezentat ar fi trebuit valorificate în integralitate, susținere care nu a fost primită de tribunal tocmai pentru că, pornind de la considerentele Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii nr.

Mai mult decât atât, tribunalul a reținut că în chiar dispozitivul Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii nr. Împotriva acestei sentințe a formulat apel contestatorul, susținând, în esență, că adeverința prezentată conține salariul brut ce reprezintă toate veniturile brute din muncă, constând din salariul de bază, precum și din adaosurile salariale corespunzătoare cu munca prestată, pe când în carnetul de muncă este consemnat doar salariul tarifar.

Conform prevederilor legale - art. Ulterior, apelantul-contestator a depus la dosar o cerere prin care a solicitat sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, în temeiul dispozițiilor art.

opțiuni cu bonus de înregistrare

Aspectele de admisibilitate reținute de titularul sesizării Prin Încheierea de sesizare din data de 27 septembriepronunțată în Dosarul nr. Instanța de sesizare a apreciat că este îndeplinită și condiția noutății, întrucât asupra acestei probleme de drept nu a fost identificată jurisprudență care să prezinte caracterul unei practici judiciare conturate și constante, astfel încât mecanismul cu funcție de prevenție al hotărârii prealabile să fie înlăturat.

Ca urmare a verificărilor venituri suplimentare de pensionare din oficiu asupra acestui aspect, s-a constatat că la nivelul Curții de Apel Ploiești există practică neunitară, în sensul că unele completuri de judecată admit acțiunile ce vizează valorificarea salariului brut, astfel cum este menționat în adeverința eliberată de angajator, chiar dacă acesta este diferit de salariul de încadrare menționat în carnetul de muncă, pe când alte completuri resping asemenea cereri, motivat de împrejurarea că adeverința în discuție nu cuprinde în realitate salariul brut de încadrare și nu atestă în mod separat sporurile încasate.

La nivelul Tribunalului București și Curții de Apel Pitești au fost evidențiate foarte multe hotărâri prin care asemenea acțiuni au fost admise, pe când la nivelul Curții de Apel București au fost cazuri în care acțiunile au fost respinse. Pe de altă parte, la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție au fost pronunțate mai multe decizii ce au statuat asupra preeminenței principiului contributivității în calcularea sau recalcularea pensiilor, cum ar fi Decizia nr.

De asemenea, prin Decizia nr.

Venituri suplimentare luate in considerare la baza de calcul a pensiei

Instanța de sesizare a constatat că aceste aspecte nu au legătură cu cauza - în speță, fiind cert că adeverințele de acest gen cuprind salariul brut mai mare decât cel de încadrare menționat în carnetul de muncă. Având în vedere că asupra interpretării art.

Astfel, s-a constatat că nu a făcut obiectul analizei instanței supreme determinarea noțiunii de salariu brut sau net, după caz, menționat de art. Acesta face vorbire despre valorificarea, pentru diferite perioade, a salariilor brute, există programe pentru a câștiga bani pe venituri suplimentare de pensionare nete, astfel cum au fost menționate în carnetele de muncă o dispoziție identică regăsindu-se în art.

În carnetele de muncă ale salariaților a fost menționat, de regulă, pentru perioada anterioară anuluisalariul tarifar de încadrare, iar nu valoarea reală, primită în mod concret de către salariați, de foarte multe ori salariul tarifar de încadrare, venituri suplimentare de pensionare în carnetele de muncă, nereprezentând venitul încasat, în realitate, de către salariat.

Având în vedere practica judiciară existentă atât la nivelul instanței de sesizare, cât și la nivelul altor instanțe din țară cu privire la această venituri suplimentare de pensionare de drept, cât și împrejurarea că ea nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare, conform evidențelor consultate la data sesizării în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, Curtea de Apel Ploiești - Secția I civilă a apreciat că este îndeplinită condiția noutății.

S-a apreciat că este îndeplinită și condiția ca problema în discuție să comporte o anumită dificultate de natură să impună o interpretare cu caracter unificator, având în vedere atât soluțiile diferite pronunțate până în prezent, cât și dificultatea de interpretare a dispozițiilor art. Punctul de vedere al părților cu privire la dezlegarea chestiunii de drept După comunicarea raportului întocmit de judecătorii- raportori, potrivit dispozițiilor art.

Apelantul-contestator, prin avocat, a apreciat că sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept sesizată.

Pe fondul problemei de drept, a învederat că în carnetele de muncă ale salariaților a fost menționat, de regulă, pentru perioada anterioară anuluisalariul tarifar de încadrare, iar nu valoarea reală, primită în mod concret de către salariați.

Astfel, de foarte multe ori, salariul tarifar de încadrare, menționat în carnetele de muncă, nu reprezintă venitul încasat, în realitate, de către salariat. Toate deciziile pronunțate anterior pentru lămurirea problematicii dispozițiilor art. Atât timp cât dispozițiile art.

În deplină concordanță cu deciziile nr. Adeverințele depuse la casa teritorială de pensii nu sunt necesare dovedirii vechimii în muncă sau vechimii în serviciu realizate, care au fost deja avute în vedere la stabilirea pensiei, ci pentru a dovedi veniturile necesare recalculării drepturilor de pensie. Intimata Casa Județeană de Pensii Prahova, prin consilier juridic, a apreciat prin punctul de vedere formulat că este necesară o clarificare a modului de interpretare a dispozițiilor art.

  • DECIZIE 57 09/12/ - Portal Legislativ
  • Opțiunea sga
  • Cumularea pensiei cu salariul: cand poti obtine venituri suplimentare
  • Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din
  • Care sunt obligatiile pensionarului si in ce conditii se suspenda pensia Cine poate cumula pensia cu salariul sau alte venituri Prevederea conform careia pensia poate fi cumulata cu salariul este reglementata prin Legea nr.

Cu privire la chestiunea sesizată, a arătat că, față de dispozițiile art. De asemenea, conform art. Salariul înscris în carnetul de muncă până la 1 apriliela care face referire art.

În opinia intimatei, interpretarea art. În carnetul de muncă retribuția este înscrisă cu sau fără impozit, și nu cu sau fără sporuri. Potrivit legislației asigurărilor sociale, contribuția individuală la bugetul de pensii, adică cea care se reține și venituri suplimentare de pensionare plătește din drepturile salariale ale angajatului, a fost introdusă începând cu data de 1 aprilie Prin venituri suplimentare de pensionare, legiuitorul a fost obligat să stabilească o bază de calcul al pensiei, aferentă perioadei de activitate anterioare datei de 1 apriliecând salariatul nu avea instituită în sarcină o contribuție individuală la bugetul de pensii.

Astfel, dispozițiile art. Pentru clarificarea acestei delimitări, legiuitorul a făcut trimitere la baza de calcul al pensiei conform legislației anterioare datei de 1 aprilierespectiv ce intra în calculul pensiei anterior datei de 1 aprilie venituri suplimentare de pensionare Cu alte cuvinte, pentru calculul pensiei, atunci când se valorifică o perioadă de activitate anterioară datei de 1 aprilieprin aplicarea art.

Punctul de vedere al titularului sesizării cu privire la dezlegarea chestiunii de drept Completul de judecată al Curții de Apel Ploiești - Secția I civilă a reținut că, potrivit prevederilor art. Aplicând stricto sensu acest text de lege, se impune a se proceda la valorificarea adeverințelor în care se menționează salariile brute obținute de reclamanți până la data de 1 iulie și după 1 ianuariechiar dacă acestea nu sunt defalcate, în sensul indicării în mod separat a salariului tarifar de încadrare, a denumirii sporurilor cu caracter permanent, a procentului sau sumei acordate, a perioadei în care a primit sporul și a temeiului în baza căruia s-a acordat.

Declaratia unica

Aceasta întrucât, la data la care au intrat în vigoare dispozițiile Legii nr. Aceleași dispoziții erau cuprinse și în Legea salarizării nr. Ca atare, noțiunea de salariu brut este diferită de cea de salariu de bază sau salariu de încadrare, fostul salariu tarifar menționat de Decretul nr.

Salariul brut cuprinde suma veniturilor realizate de salariat, iar salariul net reprezintă diferența între salariul brut și cheltuielile deductibile contribuții obligatorii și impozit. Or, deși Legea nr. În acest sens s-au invocat prevederile art. Venitul brut, în înțelesul legii în venituri suplimentare de venituri suplimentare de pensionare la data adoptării Legii nr. În schimb, alăturarea în art.

Trebuie observat că, în cazul prezentării unor adeverințe ce atestă salariul brut al angajatului, în vederea recalculării pensiei acestuia, nu sunt aplicabile dispozițiile art.

opțiunea media

Sub acest aspect, potrivit venituri suplimentare de pensionare art. Potrivit art. Or, adeverințele depuse de reclamanți nu sunt necesare dovedirii vechimii în muncă sau vechimii în serviciu realizate, care au fost deja avute în vedere la stabilirea pensiei, ci pentru a dovedi veniturile necesare recalculării drepturilor de pensie, potrivit art. Astfel, potrivit art. Ca atare, adeverințele care atestă cuantumul salariului brut încasat de angajați în vederea recalculării pensiei acestora nu se încadrează printre cele prevăzute de art.

În realitate, adeverința se încadrează printre actele întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie, respectiv atestă salariul brut necesar stabilirii punctului de pensie, astfel încât ea este emisă potrivit legii, iar în privința ei legiuitorul nu a impus cerințele prevăzute la art. Pe de altă parte, nu sunt incidente nici dispozițiile art.

Adeverința prin care se dovedesc aceste sporuri va cuprinde obligatoriu cel puțin următoarele elemente: a denumirea angajatorului; b datele de identificare a persoanei; c perioada în care s-a desfășurat activitatea, cu indicarea datei de începere și de încetare a acesteia; d funcția, meseria sau specialitatea exercitată; e denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata; f perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat.

Partenerii noștri

Din studierea conținutului acestui text normativ nu rezultă obligativitatea menționării salariului tarifar, iar, pe de altă parte, mențiunea din cuprinsul adeverințelor în sensul că au fost achitate contribuțiile la asigurările sociale potrivit dispozițiilor legale a fost asumată de către angajator sub sancțiunea legii penale, astfel încât, până la dovedirea falsului acestui înscris, această afirmație își produce pe deplin efectele.

În atare condiții, având în vedere că adeverințele din spețele supuse analizei nu se referă la cuantumul sporurilor încasate, ci la cuantumul salariului brut al foștilor angajați, s-a constatat că nu sunt obligatorii în asemenea cazuri mențiunile prevăzute la art.

când bitcoinul începe să crească

Ca atare, câtă vreme pentru perioadele prevăzute de art. Pe de altă parte, art.

Browser incompatibil

Legea nr. III pct. Anterior Legii nr. Decretul nr. Acesta a fost modificat de art. II pct. Raportând aceste dispoziții la art.

Articolul Expunerea succintă a celor două procese în cadrul cărora s-a invocat chestiunea de drept menționată Prin Cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea cu nr. Prin Sentința civilă nr.

În atare condiții, în deplină concordanță cu deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii nr. Un contraargument poate fi însă faptul că la alin. Jurisprudența instanțelor naționale în materie În urma solicitării adresate de către Înalta Curte de Casație și Justiție, datele comunicate de instanțele naționale au relevat că la nivelul curților de apel Timișoara, Oradea, Alba Iulia, Galați și Bacău nu s-a identificat practică judiciară.

La nivelul Curții de Apel Brașov practica judiciară este unitară în sensul că salariile brute menționate la art. În justificarea acestei soluții s-a precizat că din coroborarea prevederilor art. Practica judiciară la nivelul Curții de Apel Constanța este unitară, în sensul că se valorifică veniturile brute atestate în adeverințe eliberate de fostul angajator, dacă sunt îndeplinite condițiile indicate prin Decizia nr.

La nivelul Curții de Apel Cluj au fost identificate mai multe hotărâri judecătorești definitive din cuprinsul cărora rezultă existența unei practici constante și unitare, potrivit căreia sunt nefondate cererile reclamanților având ca obiect recalcularea pensiei cu luarea în ce este deschiderea unui cont demo a salariilor brute veniturilor brute menționate în adeverințele eliberate de foștii angajatori.

Pentru a pronunța aceste soluții, instanțele au avut în vedere faptul că adeverințele atestă totalul câștigurilor brute realizate în fiecare lună, fără a preciza în mod distinct care sunt veniturile realizate, respectiv cât reprezintă salariul de încadrare și cât sporurile și care este temeiul legal de acordare a acestor venituri.

La Curtea de Apel Târgu Venituri suplimentare de pensionare s-a conturat opinia că salariile brute la care se face referire în art. În acord cu deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii nr. Practica judiciară la nivelul instanțelor din circumscripția teritorială a Curții de Apel Pitești a fost în sensul că, în acord cu dispozițiile art.

S-a reținut că din interpretarea sistematică a celor două texte de lege rezultă că ceea ce se ia în calcul nu este numai salariul înscris în carnetul de muncă, ci și venitul brut lunar, care cuprinde și sporuri și adaosuri pentru care legea a prevăzut, iar angajatorul a reținut și virat contribuții de asigurări sociale.

Acest text, normă tranzitorie, nu este de natură a înlătura de la aplicare principiul contributivității. În jurisprudența Curții de Apel București, în determinarea caracterului valorificabil sau nevalorificabil al unui venit, ca regulă generală, au fost avute în vedere principiile consacrate de Legea nr. Totodată, s-a avut în vedere că adeverințele eliberate de foștii angajatori trebuie să îmbrace o anumită formă, în condițiile art. S-a considerat că aceste cerințe trebuie privite din perspectiva principiului contributivității, a cărui aplicare nu poate rămâne la nivel abstract, ci trebuie să fie realizat în concret, în raport cu natura fiecărui venit și cu dispozițiile legale incidente privind categoriile de venituri supuse plății contribuției de asigurări sociale.

Curtea de Apel Iași a înaintat o decizie prin care a fost respinsă acțiunea, reținându-se că, deși fostul angajator a plătit contribuția de asigurări sociale, nu este îndeplinită și cea de-a doua condiție prevăzută în Decizia nr.

Cu alte cuvinte, s-a apreciat că trebuia defalcat salariul tarifar brut sau net, în funcție de mențiunile din carnetul de muncă și separat venitul obținut suplimentar. Curtea de Apel Craiova a înaintat o serie de hotărâri judecătorești definitive prin care s-a reținut că art. În același sens sunt venituri suplimentare de pensionare prevederile art.

Curtea de Apel Ploiești - instanța de sesizare a înaintat hotărâri judecătorești definitive, care se regăsesc atașate și la încheierea de sesizare, din care rezultă existența unei practici neunitare, după cum urmează Analizând jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, în venituri suplimentare de pensionare de unificare a practicii judiciare, a fost identificată Decizia nr. Dispozițiile art. Asupra dispozițiilor venituri suplimentare de pensionare.

Astfel, Parlamentul le poate stabili și modifica în raport cu posibilitățile financiare disponibile ori cu modificările ce se produc în resursele economico-financiare ale societății. Venituri suplimentare de pensionare la stabilirea bazei de calcul al pensiilor în funcție de anumite categorii de venituri realizate de salariați anterior intrării în vigoare a Legii nr.

Cu privire la categoriile de venituri stabilite pentru determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilieprin Decizia nr. V din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. Evident, acest mod de interpretare a normelor legale în materie nu va fi de natură să înlăture beneficiul prevederilor art. Astfel, prin Decizia nr. Potrivit «Mențiunii» cuprinse în anexa nr.

ARTICOLE SIMILARE

Așadar, inegalitățile pretinse de autorul excepției de neconstituționalitate - constând în excluderea de la veniturile ce sunt luate în calcul la determinarea punctajelor anuale în vederea stabilirii drepturilor de pensie a veniturilor obținute în forma de retribuire în acord global - provin venituri suplimentare de pensionare prevederile mențiunii din anexa nr.

Raportul asupra chestiunii de drept Prin raportul întocmit în cauză, în conformitate cu dispozițiile art. Înalta Curte de Casație și Justiție Examinând sesizarea în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, raportul întocmit de judecătorii-raportori și chestiunea de drept ce se solicită a fi dezlegată, constată următoarele Conform dispozițiilor art. De asemenea, art. Dacă prin încheiere se dispune sesizarea, aceasta va cuprinde motivele care susțin admisibilitatea sesizării potrivit dispozițiilor art.

Admisibilitatea sesizării este subordonată întrunirii condițiilor cumulative impuse prin dispozițiile art.

Primele trei condiții de admisibilitate sunt îndeplinite întrucât cauza în care s-a ivit chestiunea de drept se află în curs de judecată în ultimă instanță la Curtea de Apel Ploiești - Secția I civilă, instanță ce a fost învestită cu soluționarea unui apel declarat într-un litigiu având ca obiect obligarea pârâtei casa teritorială de pensii la emiterea deciziei de recalculare a drepturilor de pensie, cu luarea în considerare a salariilor brute ce rezultă din adeverința eliberată de depozitarul arhivei fostului angajator.

Completul de judecată ce a declanșat procedura întrebării prealabile este legal învestit cu soluționarea apelului împotriva sentinței pronunțate de tribunal în această cele mai simple strategii de tranzacționare a opțiunilor binare și judecă, potrivit legii art.

XVIII alin. Sesizarea nu întrunește însă condiția de admisibilitate referitoare la ivirea unei chestiuni de drept de a cărei lămurire să depindă soluționarea pe fond a cauzei în curs de judecată.

A intervenit o problemă.

În acest sens, se reține că instanța de trimitere a fost învestită cu soluționarea unui litigiu în care reclamantul a solicitat obligarea casei teritoriale de pensii la recalcularea pensiei, prin valorificarea salariilor brute ce rezultă din adeverința emisă de depozitarul arhivei fostului angajator, în ipoteza în care cererea cu același obiect a fost respinsă de pârâtă prin decizie, motivat de împrejurarea că adeverința nu atestă salariile brute ale reclamantului, în sensul prevederilor art.

Prima instanță a respins acțiunea, chiar în condițiile în care a înțeles să dea eficiență statuărilor obligatorii din deciziile nr. De asemenea, respingând acțiunea, a mai reținut că adeverința contestatorului nu conține suficiente date care să îi permită aplicarea Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii nr.

Or, adeverința în cauză cuprinde doar cuantumul salariilor tarifare și brute realizate de contestator în perioadele Însă adeverința nu individualizează distinct sporurile permanente, procentul sau suma acordată, perioada de timp în care partea a primit sporul, temeiul de drept ce a stat la baza acordării și nici sumele primite cu alt titlu sporuri nepermanente, prime, compensațiiașa cum prevede art.

Instanța nu a primit teza contestatorului în sensul că salariile brute indicate în adeverință ar fi trebuit valorificate în integralitate, arătând că, tocmai pornind de la considerentele Deciziei nr. Apelul declarat a criticat, în esență, neaplicarea dispozițiilor art. În soluționarea acestei cauze, la solicitarea apelantului-contestator și în reformularea cererii sale de sesizare a Înaltei Curți de Venituri suplimentare de pensionare și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile [privitoare la lămurirea modului de interpretare și aplicare a dispozițiilor art.

Argumentându-și sesizarea, instanța de trimitere a arătat, în esență, că, potrivit dispozițiilor din Decretul nr. În opinia sa, alăturarea venituri suplimentare de pensionare art.

Instanța de trimitere admite că nu există nicio dificultate în stabilirea diferențelor între salariul tarifar de bază, de încadraresalariul brut și salariul net, nici la nivel legislativ și nici la nivel de jurisprudență.

Potrivit celor anterior prezentate, chestiunea dedusă lămuririi de instanța de trimitere ține de problema recunoașterii dreptului la recalcularea pensiei în condițiile art. Se reține și faptul că, venituri suplimentare de pensionare justificarea sesizării, instanța de trimitere s-a prevalat de existența unei jurisprudențe neunitare la nivelul mai multor instanțe din țară, plasate în aceeași cazuistică a modalității diferite în care instanțele au acceptat să valorifice, în procedura de recalculare a pensiilor, adeverințele emise de angajatori care atestă salariile brute obținute de foștii angajați.

Se constată însă că dezlegarea problemei de drept sesizate de instanța de trimitere ca fiind prezentă la nivelul conținutului normei reprezentate de art.

Asevedeași