Venituri principale și suplimentare.

venituri principale și suplimentare

Soldul bugetului general raportat la PIB s-a îmbunătățit în față de în 24 de state membre ale UE, cele mai mari îmbunătățiri la nivelul soldului [peste 2 puncte procentuale pp. Germania, Estonia, Luxemburg și Suedia au înregistrat un excedent mai ridicat în decât în Bulgaria și Venituri principale și suplimentare au înregistrat un deficit în și un buget echilibrat în Belgia, Ungaria, Austria și România au înregistrat un deficit mai mare în decât în La sfârșitul anuluivalorile datoriei publice ca pondere din PIB au crescut pentru nouă state membre ale UE, comparativ cu sfârșitul anuluiîn timp ce acest procentaj a scăzut pentru 19 state membre ale UE, mai ales pentru Slovenia -3,5 puncte procentuale din PIBIrlanda -3,3 puncte procentuale și Republica Cehă -3,1 puncte procentuale.

venituri principale și suplimentare

Cele mai importante creșteri ale ponderii datoriei în PIB de la sfârșitul anului până la sfârșitul anului au fost observate în Letonia 3,6 puncte procentualeBulgaria 3,5 puncte procentuale și Polonia 3,3 puncte procentuale. Veniturile și cheltuielile publice Importanța sectorului administrației publice în economie se poate evalua prin intermediul veniturilor și cheltuielilor publice totale ca procent din PIB.

În ambele zone, cheltuielile totale ca pondere în PIB au scăzut apoi, între șiau crescut în și, ulterior, au scăzut venituri principale și suplimentare cursul anului În termeni absoluți, cheltuielile publice totale au crescut într-un ritm relativ lent în perioada atât în UE, cât și în ZE cu excepția unei ușoare scăderi în ZE în perioada ; a se vedea figura 4. În UE, cheltuielile totale în miliarde de euro au scăzut între și în mare parte din cauza efectelor produse la nivelul monedei deprecierea lirei sterline.

Veniturile de la nivelul UE și ZE au crescut într-un ritm oarecum mai rapid decât cheltuielile în perioadaceea ce a dus la o scădere a deficitului.

  1. Остановившись у края люка, Сьюзан посмотрела .
  2. Opțiuni binare indicator direcție tendință
  3. Modul în care AdSense determină cursul de schimb pentru venituri - AdSense Ajutor
  4. Cum să faci bani online în siguranță
  5. Archive:Statistici privind finanțele publice - Statistics Explained

Între șicheltuielile publice au scăzut cu 51 de miliarde EUR, iar veniturile publice au crescut cu 48 de miliarde EUR. Nivelul cheltuielilor și al veniturilor administrației publice variază considerabil între statele membre ale UE a se vedea figura 5. La nivelul UE, principalele componente ale veniturilor publice totale sunt impozitele și contribuțiile sociale nete a se vedea figura 6.

venituri principale și suplimentare

În ceea ce privește statele membre ale UE luate individual, importanța relativă a diferitelor categorii de venituri a variat foarte mult. Cea mai mare parte a cheltuielilor publice în UE în a reprezentat-o redistribuirea veniturilor sub forma transferurilor sociale în numerar sau în natură a se vedea figurile 8 și 9.

Principalele tipuri de venituri publice sunt impozitele curente pe venit și pe avere etc.

Archive:Statistici privind finanțele publice

Raportate la PIB, veniturile din impozite pe producție și importuri au crescut în perioada în UE, ponderea acestora în PIB crescând cu 0,9 puncte procentuale a se vedea figura  În în cazul în care pentru a face bani în internet rapidimpozitele pe producție și importuri au rămas la o pondere stabilă în PIB.

Ca pondere în PIB, impozitele curente pe venituri și avere etc. În perioadaraportul a rămas constant. Structura veniturilor fiscale a variat considerabil de la un stat membru UE la altul în a se vedea figura  După cum era de așteptat, statele membre care au raportat niveluri relativ ridicate ale cheltuielilor au fost, în general, și cele care au colectat mai multe impozite ca procent din PIB pentru administrația publică.

Sursele și disponibilitatea datelor În conformitate cu procedura aplicabilă deficitelor excesive, statele membre ale UE sunt obligate să furnizeze Comisiei Europene statisticile referitoare la deficitul și datoria lor publică până la 1 aprilie și 1 octombrie ale fiecărui an.

În plus, Eurostat colectează date mai detaliate referitoare la statisticile privind finanțele publice în cadrul programului de transmitere a datelor venituri principale și suplimentare, ceea ce duce la transmiterea de date privind conturile naționale. Principalele agregate pentru administrația publică sunt transmise către Eurostat de două ori pe an, în timp ce statisticile privind funcțiile administrațiilor publice COFOG ar trebui să fie transmise în termen de un an de la finalul perioadei de referință, iar informațiile detaliate privind încasările din impozite și contribuții sociale ar trebui să fie transmise în termen de nouă luni de la finalul perioadei de referință.

venituri principale și suplimentare

De patru ori pe an sunt prezentate situații trimestriale nefinanciare și financiare, precum și datorii publice brute trimestriale.

Datele prezentate în acest articol corespund unora dintre principalii indicatori ai sectorului administrației publice și sunt compilate pe baza conturilor naționale SEC Definirea sectorului administrației publice Sectorul administrației publice cuprinde toate unitățile instituționale care sunt producători non-piață, venituri principale și suplimentare căror producție este destinată consumului individual și colectiv și care sunt finanțate din contribuțiile obligatorii vărsate de unitățile aparținând altor sectoare, precum și toate unitățile instituționale a căror activitate principală constă în efectuarea de operații de redistribuire a veniturilor naționale și a avuției naționale SEC §2.

Sectorul administrației publice este împărțit în patru subsectoare: administrația centralăadministrațiile federale după cazadministrațiile locale și administrațiile de securitate socială după caz. În conformitate cu protocolul privind procedura aplicabilă deficitelor excesive, datoria publică reprezintă elemente de pasiv brut în numerar și venituri principale și suplimentare, titluri de creanță și credite existente la sfârșitul anului în sectorul administrației publice, calculată la valoarea nominală și consolidată.

Principalele venituri ale administrației publice constau în impozite, contribuții sociale, vânzări și venituri din proprietate.

Modul în care AdSense determină cursul de schimb pentru venituri

Acestea se definesc în SEC prin trimitere la o listă de categorii: producția destinată pieței, producția pentru consumul final propriu, plăți pentru producția nedestinată pieței, impozite pe producție și importuri, alte subvenții pentru producție, venituri din proprietate, impozite curente pe venit, pe avere etc.

Principalele elemente de cheltuieli constau în remunerarea funcționarilor administrației publiceprestații sociale prestațiile sociale și transferurile sociale în natură pentru producția de piață cumpărată de administrația publică și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populațieidobândă pentru datoria publică, subvenții și formarea brută de capital fix.

venituri principale și suplimentare

Cheltuielile totale ale administrației publice se definesc în SEC prin trimitere la o listă de categorii: consumul intermediar, formarea brută de capital, remunerarea funcționarilor, alte impozite pe producție, subvenții, venituri din proprietate, impozite curente pe venit, pe avere etc. Datele privind administrația publică raportate pentru agregatele principale ale administrației publice în cadrul SEC trebuie să fie consolidate pentru anumite tranzacții în conturile naționale, ceea ce înseamnă că tranzacțiile specifice între unitățile instituționale din cadrul sectorului administrației publice — venituri din proprietate, alte transferuri curente și transferuri de capital — se elimină sau se anulează.

Office for the Equal Treatment of EU Workers

Pentru aceste tranzacții, datele referitoare la subsectoare ar trebui consolidate în cadrul fiecărui subsector, dar nu și între subsectoare. Astfel, venituri principale și suplimentare la nivel de sector ar trebui să fie egale cu suma datelor referitoare la subsectoare, cu excepția elementelor care vizează veniturile din proprietate, alte transferuri curente și transferurile de capital, care sunt consolidate.

Patru state membre Danemarca, Germania, Estonia și Luxemburg au înregistrat excedente bugetare în Italia a înregistrat un deficit de

Pentru acestea din urmă și, în consecință, pentru veniturile și cheltuielile totale, suma subsectoarelor ar trebui să depășească valoarea sectorului. Impozitele și contribuțiile sociale corespund veniturilor care sunt percepute în numerar sau în natură de către administrațiile centrale, federale și locale și de către administrațiile de securitate socială.

Aceste sume percepute cunoscute în general ca impozite sunt organizate în trei domenii principale, reglementate de următoarele rubrici: impozitele pe venit și pe avere etc.

Context Criza economică și financiară globală a creat probleme serioase pentru multe guverne europene. Principalele preocupări au fost legate de capacitatea administrațiilor naționale de a-și rambursa datoriile, de a adopta măsurile venituri principale și suplimentare pentru a se asigura că țin sub control cheltuielile publice, încercând, în același timp, să promoveze creșterea economică.

Mijloacele disciplinare incluse în Pactul de stabilitate și de creștere PSC sunt destinate să asigure o sincronizare generală a evoluțiilor economice în UE și mai ales în țările din zona euro.

venituri principale și suplimentare

În plus, PSC este menit să împiedice statele membre ale UE să adopte măsuri de politică de care economiile lor ar beneficia în mod necuvenit în detrimentul celorlalte. PSC a fost consolidat în mod substanțial înca de altfel și guvernanța economică a UE, în ansamblu. În fiecare an, statele membre ale UE transmit Comisiei Europene informații detaliate cu privire la politicile lor economice și la starea finanțelor publice.

Ce clase de impozitare există în Germania? Clasa dumneavoastră de impozitare depinde în special de starea dumneavoastră civilă și, dacă sunteți căsătorit sau trăiți într-o relație de parteneriat înregistrată, de distribuirea ambelor venituri. În anumite cazuri se poate alege între diferite clase de impozitare.

Țările din zona euro furnizează aceste informații în contextul programelor de stabilitate, în timp ce venituri principale și suplimentare state membre fac acest lucru sub forma programelor de convergență.

Comisia Europeană evaluează dacă politicile sunt în conformitate cu obiectivele economice, sociale și de mediu convenite și poate decide să emită un avertisment în cazul în care consideră că un deficit devine anormal de ridicat. Ca urmare a acestei acțiuni, Consiliul poate constata existența unui deficit excesiv, care necesită stabilirea unui termen pentru corectare.

Vezi și.

Asevedeași