Specialist în opțiuni

Orange Expert

În cadrul specializării se asigură dobândirea de cunoștințe în domeniile electric și energetic, aferente sectoarelor de producție în general, și în sectoarele de producere și distribuție a energiei electrice.

sisteme pentru a face bani online

Specializarea asigură dobândirea de cunoștințe teoretice și practice în domeniul sistemelor de producere a energiei termice și electrice atât prin metode clasice, cât și prin procedee neconvenționale. Se urmărește dobândirea de cunoștințe necesare proiectării și exploatării echipamentelor termice și hidraulice pentru producerea energiei, specialist în opțiuni mașinilor electrice și transformatoarelor de putere, a rețelelor electrice de distribuție, a sistemelor de monitorizare și control al energiei termice și electrice.

De asemenea se urmărește dobândirea unor cunoștințe privind utilizarea tehnicii de calcul și a microprocesoarelor, în specialist în opțiuni, și în special, în proiectarea și utilizarea sistemelor electromagnetice, utilizarea și proiectarea acționărilor electrice clasice și moderne, a instalațiilor de automatizare și a roboților, electronicii de putere utilizată în instalații electroenergetice, utilizării energiei termice și electrice, managementului în electroenergetică.

cum să faci bani foarte repede acasă

Absolvenții acestei specializări dobândesc pregătirea necesară pentru proiectarea și exploatarea echipamentelor electroenergetice, termice, hidraulice și electromagnetice din diverse domenii ale întreprinderilor și societăților comerciale, din instalațiile de producere, distribuție și utilizare a energiei termice și electrice, în activitatea de cercetare productivă. Mă înscriu!

coeficienții de opțiuni grecești

Asevedeași