Proiectele de investiții sunt valabile. A intervenit o problemă.

Browser incompatibil

Solicitantul este societate sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria microintreprinderilor 2.

opțiuni binare ale diagramei valorice

Domeniul de activitate in care se realizeaza investitia a. Regio finanteaza investitii numai in domeniile de activitate eligibile clase9 CAEN10asa cum sunt enumerate in Anexa 2 la Ghidul specific conform Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr.

Mergi la conţinutul principal LISTA Opt surse de bani pentru firme românești Fonduri europene, ajutoare nerambursabile de la bugetul de stat, credite bancare în condiții avantajoase, fonduri de investiții - StartupCafe. La unele dintre aceste finanțări înscrierile sunt în toi, iar la altele sesiunile au fost bugetate pentru a putea fi pregătite. Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii IMM pot obține fonduri europene între

La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil proiectele de investiții sunt valabile CAEN vizat de investitie, inscris in obiectul de activitate conform certificatului constatator ORCindiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii.

La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil clasa CAEN vizat de investitie, autorizat la sediul principal sau secundar identificat ca loc de implementare a proiectului. Conditia 2. Investitia propusa prin proiect trebuie sa vizeze o singura clasa CAEN.

opțiune binară 1 minut

In cazul in care investitia presupune achizitia unui echipament, utilaj tehnologic etc. Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura a. Solicitantul si reprezentantul sau proiectele de investiții sunt valabile nu se incadreaza in situatiile de excludere prezentante in Declaratia de eligibilitate 7.

Implementare; Evaluare şi Audit. Acestea sunt trimise Comisiei Europene pentru aprobare. Ce este o fișă de proiect?

Locul de implementare a proiectului Eligibilitatea proiectului A. Activitatile propuse in proiect investitia trebuie sa vizeze domeniul de activitate eligibil al solicitantului, ce face obiectul proiectului.

Investitia propusa prin proiect trebuie sa vizeze un singur domeniu de activitate clasa CAEN. Eligibilitatea unei activitati nu este echivalenta cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activitati.

cryptobot pentru tranzacționare

Tipuri de investitii eligibile Programul finanteaza doar anumite tipuri de investitii, care conduc la dezvoltarea microintreprinderii: a. Investitii in active corporale i.

  1. Este necesară analizarea în prealabil a prevederilor H.
  2. LISTA Opt surse de bani pentru firme românești

Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare; c. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual e-shop in care sunt implementate diferite functionalitati specifice comertului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preturi si stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plata electronica.

Dorel Niță, participare webinar \

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investitii de tipul celor mentionate la punctele a. Realizarea unor lucrari de extindere a unui spatiu de productie a carui construire a beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare se considera a respecta aceasta conditie de eligibilitate. Valoarea eligibila a proiectului este de minimum Valoarea eligibila a proiectului reprezinta suma cheltuielilor eligibile ale proiectului.

tranzacționarea plaselor robotului

Perioada de implementare a activitatilor proiectului nu depaseste data de Pe parcursul implementarii proiectului, perioada de implementare de dupa semnarea contractului poate fi extinsa cel mult pana la dublul acestei perioade.

Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea.

câștigarea de bani prin internet fără investiții 485

Eligibilitatea cheltuielilor Cheltuieli pentru asigurarea proiectele de investiții sunt valabile necesare obiectivului Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Cheltuieli pentru investitia de baza Alte cheltuieli In venituri pasive prin Internet acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli: a.

Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii; l. Regulile de acordare a ajutoarelor de minimis Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare este de Măsuri de informare și publicitate Pentru indeplinirea masurilor de informare si publicitate legate de obligatia de a promova faptul ca proiectele sunt finantate de Uniunea Europeana si Guvernul României, prin Programul Operational Regionalbeneficiarii vor aplica  Manualul de identitate vizuala al POR

plătitor cum să faci bani

Asevedeași