Opțiunea emitent este

Obligațiune - Wikipedia

Verificare suplimentară cu Apple Pay

This is the xBlack-Scholes differential equation for call option value. Acest este ecuaþia Black-scholes diferenþialã pentru valoarea de opþiune de chemare. Specifică dacă există o opțiune de cumpărare de către emitent toate tipurile de opțiuni de cumpărare. La 14 octombrieING at o opțiune "call" pentru o obligațiune opțiunea emitent este rangul 2. In that case, the call option is not separately recognised as a derivative asset.

Traducere "call option for" în română

În acest caz, opțiunea call nu este recunoscută separat ca activ derivat. Assets subject to a fair value put or call option or a forward repurchase agreement. Activele care fac obiectul unei opțiuni put sau call la valoarea justă sau al unui acord de răscumpărare forward. Institutions shall assume that investors redeem a call option at the earliest possible date.

Instituțiile trebuie să presupună că investitorii răscumpără o opțiune de cumpărare la cea mai apropiată dată opțiunea emitent este.

iBanFirst Blog

It's a call option on the common stock of a company, issued as a form of opțiunea emitent este compensation. Se dau alături de acțiunile companiei, ca o formă de compensație în numerar.

opțiunea emitent este

The call option of the issuer, if exercised, simply accelerates the asset's maturity. Opțiunea call a emitentului, dacă este exercitată, un face decât să accelereze scadența activului. For retained mobilised asset-backed securities, the calculation of the weighted average life shall assume that issuer call options will not be exercised.

opțiunea emitent este

Pentru titlurile garantate cu active reținute și mobilizate, calcularea duratei de viață medii ponderate presupune că opțiunile de cumpărare ale emitentului nu vor fi exercitate. For example, a call option retained by the transferor may prevent a transfer of financial assets from being accounted for as a sale. De exemplu, o opțiune call păstrată de entitatea care transferă activul poate împiedica contabilizarea ca vânzare a unui transfer de active financiare.

Kaupskil dispune de o opțiune de cumpărare ulterioară a acțiunilor guvernului.

opțiunea emitent este

Other call options, not classified under the above categories Alte opțiuni de cumpărare care nu sunt clasificate în categoriile de mai sus. There's this company called Bessette Industries, and I kneW they Were about to be taken over so I bought a chunk of call options. Este compania Bessette Industries, și știam ca e pe cale sa fie preluata asa ca am cumpărat niște acțiuni acolo.

  1. Este profitabil să tranzacționați opțiuni pe forts
  2. Atunci când iniţiaţi o plată internaţională, dispuneţi de 3 opţiuni de facturare din care puteţi alege: fie achitaţi posibilele costuri, fie le percepeţi beneficiarului plăţii, fie le împărţiţi în mod echitabil.
  3. Băncii și alte instituții financiare Organizații supranaționale Tipuri de obligațiuni[ modificare modificare sursă ] Tipuri de obligațiuni în funcție de dobândă[ modificare modificare sursă ] Obligațiune cu rată fixă sau directă negarantată Certificat cu rată flotantă Obligațiune cu cupon zero Obligațiunea cu rată fixă sau directă negarantată nu are nici un fel de caracteristici speciale și raportează investitorilor o dobândă fixă de-a lungul întregii perioade până la scadență.
  4. Opțiuni reale în proiecte inovatoare
  5. Pune opțiunea formulă
  6. Opțiune atingere sus atingere jos
  7. Если АНБ в состоянии вывести пять риолитовых спутников на геостационарную орбиту над Ближним Востоком, то, мне кажется, легко предположить, что у нас достаточно средств, чтобы подкупить несколько испанских полицейских.

Based in Madrid, it dispenses stock options to employees but eliminates the dilution to existing shareholders by buying a call option in the amount of shares given out as compensation.

Cu sediul în Madrid, se distribuie opțiuni pe acțiuni pentru angajați, dar elimină diluarea acționarilor existenți de a cumpăra o opțiune call în valoarea acțiunilor dat drept compensație.

  • Call by Alte traduceri Această opțiune de cumpărare se înscria, de asemenea, în contextul negocierii parteneriatului strategic între Duferco și NLMK.
  • Portofele bitcoin cu bani
  • Cum să câștigi al doilea ban

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Traducere "optiune de cumparare" în engleză

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Vezi mai multe exemple.

პირადი ექიმი - წყლით შევსება, ნაკბენის და ჭრილობის დამუშავება, ნახვევი #Live

Asevedeași