Modul în care un pensionar poate face bani online,

Prestatorii de servicii de plată -  Plata pensiilor şi alocaţiilor sociale de stat se efectuează lunar, pentru luna în curs, de către prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar cu care  Casa Naţională de Asigurări Sociale are încheiat modul în care un pensionar poate face bani online.

modul în care un pensionar poate face bani online

Prestaţiile se plătesc mandatarului doar la prezentarea procurii autentificate, conform legislaţiei în vigoare, a cărei valabilitate nu poate fi mai mare de 12 luni consecutive. În cazul în care beneficiarul a închis contul bancar la instituţia financiară, plata pensiei, alocaţiei sociale de stat se transferă la oficiul poştal până la desemnarea unui alt prestator de servicii de plată.

modul în care un pensionar poate face bani online

Persoanele care din cauza stării de sănătate nu pot primi pensiile la oficiile poştale, la solicitarea acestora, banii li se distribuie la domiciliu.

Plata pensiei se reia din luna în care beneficiarul a depus cererea şi actele ce îi atestă identitatea, aceasta fiind achitată retroactiv din data suspendării fără nici o limită de termen.

modul în care un pensionar poate face bani online

În cazul în care aceştia îşi continuă studiile în instituţiile de învăţământ de zi: secundar general, secundar profesional, post secundar profesional colegiisuperior, inclusiv în instituţiile teologice din ţară sau cele din străinătate - până la absolvire, inclusiv pe perioada vacanţelor, însă care nu depăşesc vârsta de 23 de ani.

Neprezentarea documentelor ce confirmă perioada de studii după împlinirea vârstei de 18 ani servește drept temei pentru încetarea plăţii pensiei, alocaţiei sociale de stat începând cu luna următoare.

modul în care un pensionar poate face bani online

Reluarea plății pensiei de urmaş se efectuează din data încetării plăţii, la prezentarea documentelor ce confirmă perioada de studii. Copiilor după împlinirea vârstei de 18 ani, care îşi continuă studiile în instituţii de învăţământ de zi, pensia de urmaş, la solicitarea acestora, li se plăteşte prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi.

În cazul în care persoana îndreptăţită beneficiază de pensie în Republica Moldova şi are domiciliul stabilit în străinătate, aceasta are obligaţia de a transmite, pe adresa Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la fiecare 12 luni, un certificat de viaţă în modul prevăzut de Guvern.

Dacă beneficiarul de pensie prezintă sau transmite certificatul de viaţă după expirarea celor 12 luni, plata pensiei va fi reluată de la data la care a fost suspendată.

modul în care un pensionar poate face bani online

În cazul în care beneficiarul de pensie nu prezintă sau nu transmite certificatul de viaţă în termenul indicat, Casa Naţională de Asigurări Sociale suspendă plata pensiei acestuia începînd cu luna următoare lunii în care expiră cele 12 luni.

Pensia se plăteşte retroactiv persoanei care s-a adresat la organul competent de asigurări sociale cu cererea respectivă, indiferent de faptul dacă aceasta a convieţuit cu pensionarul decedat, din data modul în care un pensionar poate face bani online. Plata alocației se suspendă din luna următoare celei în care persoanele au fost admise în servicii sociale care le asigură întreținerea deplină din partea statului.

modul în care un pensionar poate face bani online

Reluarea plății alocației se efectuează din luna următoare celei în care persoanelor li s-a suspendat sau încetat prestarea serviciilor sociale care le-au asigurat întreținerea deplină din partea statului. Sumele prestaţiilor primite necuvenit se restituie la contul CNAS în temeiul deciziilor organului de asigurări sociale, la recuperarea sumelor cu titlu de prestaţii plătite necuvenit din vina beneficiarului, care constituie titlu executoriu.

Asevedeași