Exemplu opțiune contractuală

Traducere

Jacobson, Esq. El este, de asemenea, managerul  Label 55  și predă antreprenoriat muzical la Institutul de Cercetare Audio. Citește Prima Parte a acestei  serii aici.

Contracte cu posibilitate de cumparare

Vom analiza acum câteva clauze contractuale suplimentare incluse în majoritatea contractelor de management, precum și câteva tactici de negociere pentru aceste clauze. O altă chestiune esențială care trebuie clarificată este "durata" pe care artistul va fi semnat la acel manager. Fiecare astfel de opțiune implică prelungirea duratei contractului cu un 1 an și va fi exercitată automat de Manager la sfârșitul Termenului curent, cu excepția cazului în care Managerul comunică Artistului în scris, cu treizeci 30 de zile înainte de data închiereii actualei Perioade Contractuale, că nu mai dorește prelungirea contractului.

În general, contractele de management se încheie pe o perioadă de minimum 1 sau 2 ani. Dar, pot fi încheiate și pe 5 sau 6 ani, sau chiar mai mult.

Traducere "contractual terms" în română

Durata contractului este în mod normal structurată pe minimum un an, urmat de mai multe opțiuni pentru prelungirea contractului. Exemplu opțiune contractuală, "durata" se stabilește în "cicluri de album", mai degrabă decât în ani calendaristici.

Comentariile sunt închise pentru Natura Juridică a Opțiunii. Aspecte de Drept Comparat Totuşi, nici doctrina, nici practica judiciară autohtonă nu propun momentan o abordare uniformă cu privire la natura juridică a opţiunii, elementele caracteristice, structura drepturilor şi obligaţiilor. În prezenta lucrare, a fost analizată practic toată doctrina relevantă naţională, au fost analizate sub aspect comparat prevederile legislaţiei exemplu opțiune contractuală opiniile doctrinare române, ruse, germane, americane, delimitată instituţia opţiunii de alte instituţii de drept civil aparent similare. A fost formulată o viziune în ceea ce ţine de opţiune, şi practic ar putea servi drept un punct de reper, de ce nu, nu doar pentru un studiu academic, dar şi pentru aplicarea opţiunii în practică.

În această situație, contractul intră în vigoare de la începerea înregistrării albumului și durează până la sfârșitul turneului sau a activităților promoționale asociate acelui album. Această perioadă poate fi chiar mai mare de un an calendaristic. Similar cu limbajul de mai sus, de obicei, opțiunile sunt exercitate în mod automat de către manager.

exemplu opțiune contractuală opțiuni Delta despre bani

Acest lucru oferă managerului dreptul de a alege să rezilieze contractul notificând artistul în scris. Dacă managerul nu ia nicio acțiune, opțiunea se exercită și contractul se prelungește automat. Alte posibile limitări referitoare la durata contractului pot lua următoarea formă: dacă artistul nu câștigă o anumită sumă de bani într-un anumit interval de timp, artistul are dreătul să rezilieze contractul.

exemplu opțiune contractuală oportunități de câștig în Internet

Dacă această opțiune este bifată, managerul ar trebui să se asigure că atât ofertele refuzate de artist cât și cele acceptate sun incluse în această sumă totală. Această clauză protejează managerul și împiedică artistul să refuze pur și simplu oferte perfect valabile doar ca să reducă veniturile câștigate și exemplu opțiune contractuală poată rezilia contractul.

În schimb, artistul ar trebui să insiste ca ofertele luate în considerare la calcularea acestei sume minime să fie similare cu cele pe care artistul le-a acceptat anterior.

Va multumim pentru timpul acordat

Această clauză va împiedica managerul să vină cu oferte nesatisfăcătoare în încercarea de a prelungi durata contractului. Din moment ce managerul primește despăgubiri pentru orice acord încheiat sau negociat în mod substanțial pe durata contractului, artistul poate include o clauză "de apus" pentru a reduce suma la care are dreptul managerul după expirarea contractului. Clauzele "de apus" se folosesc pentru a reduce comisionul managerului după expirarea termenului contractului de management.

Această clauză reduce în timp procentul pe care artistul îl datorează managerului și, în cele din urmă, stinge complet această obligație.

  1. Contracte cu posibilitate de cumparare
  2. Piața de opțiuni pe acțiuni

Această situație limitează semnificativ suma pe care o câștigă artistul; și, prin urmare, este prudent să se asigure că procentul managerului anterior se reduce și în cele din urmă dispare complet la un moment dat. O altă metodă pe care un artist o poate utiliza pentru a rezilia un contract de management înainte de termen este includerea clauzei "Omul Cheie". Această clauză protejează relația muzicianului cu o anumită persoană, stipulând că managerul personal "omul cheie" trebuie să reprezinte muzicianul sau altfel muzicianul exemplu opțiune contractuală rezilia contractul.

exemplu opțiune contractuală merită să câștigi bani cu opțiuni

Această clauză este utilă în cazul unui deces sau dacă "omul cheie" este demis sau încheie colaborarea cu compania de management la care artistul este semnat. Numele persoanei în cauză trebuie să apară în contract pentru ca această clauză să fie validă. Cu toate astea, includerea acestui tip de limbaj nu obligă artistul să părăsească societatea de administrare; acesta oferă doar artistului cu posibilitatea de a face acest lucru exemplu opțiune contractuală cazul în care aleg.

O clauză "om cheie" standard sună cam așa: Pe Durata contractului, John Doe va fi principalul responsabil pentru activitățile Managerului așa exemplu opțiune contractuală sunt specificate în acest Contract. Fără a aduce atingere celor de mai sus, se înțelege și se convine ca John Doe să poată delega responsabilitățile de zi cu zi altor angajați ai Managerului, cu condiția ca John Doe să rămână principalul responsabil pentru activitățile și serviciile furnizate de Manager.

Buna ziua, bine ati venit pe noul site TIP!

Fără a aduce atingere dispozițiilor enunțate în prezentul contract, în cazul în care John Doe încetează să mai fie angajatul Managerului sau încetează să mai fie principalul responsabil pentru activitățile Managerului exemplu opțiune contractuală cum sunt enunțate în acest contract "Eveniment Om Cheie"Artistul are dreptul de a rezilia Contractul începând cu data la care Artistul a trimis notificarea în scris către Managerul referitor la Evenimentul Om Cheie.

Per total, managerul personal este un membru esențial al echipei și poate avea un impact covârșitor asupra carierei tale. El poate fi motorul din spatele succesului tău sau poate fi o piedică în evoluția ta ca artist; prin urmare, negocierea unui contract de management scris te ajută să te asiguri că aceast angajament inițial nu are un impact negativ asupra carierei tale viitoare și că toate părțile înțeleg pe deplin ceea ce semnează și se simt protejate.

Acest articol nu este destinat a fi exemplu opțiune contractuală juridică; vă recomandăm să consultați un avocat specializat în acest domeniu.

Asevedeași