Descrierea tuturor tipurilor de venituri pe internet. Cum se calculează veniturile din vânzările de produse?

Scurt ghid privind impozitul pe venit

descrierea tuturor tipurilor de venituri pe internet

Articolul Scopul procedurii de examinare a cazului de încălcare fiscală Articolul Circumstanţele care exclud procedura de examinare a cazului de încălcare fiscală Articolul Autoritatea abilitată să examineze cauzele privind încălcările fiscale Articolul Drepturile şi obligaţiile persoanei trase la răspundere pentru încălcare fiscală Articolul Participarea persoanei trase la răspundere pentru încălcare fiscală la examinarea cazului Articolul Reprezentantul şi confirmarea împuternicirilor lui Descrierea tuturor tipurilor de venituri pe internet Locul şi modul examinării cazului de încălcare fiscală Articolul descrierea tuturor tipurilor de venituri pe internet Termenele de examinare a cazului de încălcare fiscală Articolul Clarificarea circumstanţelor cazului de încălcare fiscală Articolul Decizia asupra cazului de încălcare fiscală Articolul Tipurile de decizii Articolul Pronunţarea deciziei asupra cazului de încălcare fiscală şi înmînarea unui exemplar al deciziei Articolul Propunerile de lichidare a cauzelor şi condiţiilor săvîrşirii încălcării fiscale Articolul Împiedicarea activităţii Serviciului Fiscal de Stat Articolul Nerespectarea reglementărilor din domeniul transporturilor auto de călători.

Neeliberarea biletelor de călătorie Articolul Neprezentarea informaţiei despre sediu Volume de opțiuni binare Nerespectarea regulilor de evidenţă a contribuabililor Articolul Încălcarea regulilor de ţinere a contabilităţii şi a evidenţei în scopuri fiscale Articolul Neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate Articolul Abrogat Articolul Încălcarea de către instituţiile financiare sucursalele sau filialele acestora şi alţi prestatori de servicii de plată a modului de decontare Articolul Nerespectarea modului de întocmire, de prezentare a dării de seamă fiscale şi a facturii fiscale, precum şi neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale Articolul Încălcarea modului de prezentare de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei a datelor ce ţin de efectuarea plăţilor salariale Articolul Încălcarea regulilor de calculare şi de plată a impozitelor şi taxelor Articolul Nerespectarea regulilor de comercializare a ţigaretelor Articolul Nerespectarea regulilor de executare silită a obligaţiei fiscale Articolul Ruperea sau deteriorarea sigiliului.

Asevedeași